Aktuelt

Nye leger ved Forus legesenter
07.12.2021

Fra 01.09.2021 har Dr. Farzana Isalm overtatt Ivar Thomsen's hjemmel. Som pasient behøver du ikke å gjøre noe i den anledning. Lege Robert Wilhelm Joseph jobber fra 01.01.2021 i 50 % stilling sammen med lege Bård T. Moe, og deler pasienter på Bård T. Moes liste. Odd Arild Ågedal's hjemmel er overtatt av Stavanger kommune og nye vikarer er Tom Harald Ekroll og Ann Denichou. Stavanger kommune har bestemt seg å overflytte en del av pasientene til Madlaklinikken og Stavangerdoktoren. Vi håper på fortsatt godt samarbeid med våre pasienter.